Великденски яйца

Не е ясно кога точно е възникнал обичая с боядисването на яйцата, но е един от най-разпространените, запазили се и до днес. Той е любим на децата, защото могат да помагат в украсяването и боядисването. На Великден борбата с яйца и обявяването на “боряка” - най-силното яйце, също е една от семейните традиции, изпълнявани на празника.

Смята се, че ритуалите свързани с яйцата и украсяването им, символизират раждането на живота. Историческите данни сочат, че яйца са се боядисвали и подарявали още в древните цивилизации - Египет, Персия, Гърция, Рим, Китай.

Евреите имали обичай, когато отивали на гости да носят на домакина подарък. Когато гостът бил беден той подарявал едно яйце. Този обичай се пренесъл при християните, когато Мария Магдалена отишла при римския император и му подарила червено яйце, като символ на Христовата кръв.

Днес боядисваме и украсяваме яйцата за Великден на Велики четвъртък. Първото яйце винаги се боядисва в червено, като символ на кръвта на Христос. Останалите яйца боядисваме в любимите си цветове, декорираме със свещ, рисуваме малки картини или проявяваме въображението си като създаваме различни животни и човечета.